Navneendring for Norsk Stein

Norsk Stein har vært en del av Mibau Stema Group helt siden 1995. I løpet av våren bytter selskapet navn til Mibau Stema Norge AS. Det nye navnet øker tilhørigheten til eierselskapet Mibau Stema Group.

Jelsa, 19. april 2024. Norsk Stein er en av de ledende produsentene av grus- og steinmaterialer i Europa. Som en del av en omfattende rebranding, vil alle aspekter av selskapet bli samlet med umiddelbar virkning, og alle aktiviteter vil bli samkjørt innen Mibau Stema Group i fremtiden. Norsk Stein skal i denne sammenheng omdøpes til Mibau Stema Norge AS. Mibau Stema Group er majoritetseid av den tyske DAX Group Heidelberg Materials AG, mens de resterende aksjene eies av grunnleggerfamilien Hartmann.

Norsk Stein er veletablert som en viktig arbeidsgiver i Rogalandsregionen: Selskapet ble grunnlagt i 1987 og har støttet idrettslag, skoler og samfunnsaktiviteter i årevis, samtidig som de har implementert bærekraftige gruvedriftsløsninger.

Etter navnebyttet til Mibau Stema Norge AS, vil produsenten av byggeråstoffer fortsette å operere som før – bare offisielt som en del av Mibau Stema Group.

I år sponser selskapet det populære sykkelrittet «Tour of Norway». Løpet går rett forbi steinbruddet på Jelsa 24. mai – Det er veldig viktig for oss å vise våre kolleger at selv om et nytt navn etableres med Mibau Stema Group, fortsetter vi vårt arbeid med verdier som kjennetegner Norsk Stein, sier Claus Boisen, administrerende direktør i Mibau Stema Group

Denne omstillingsinnsatsen som konsern, er en del av en transformasjonsprosess som Mibau Stema Group startet i begynnelsen av 2022 og vil omfatte alle konsernets driftsenheter og datterselskaper. Disse inkluderer salgsselskapene i de respektive land, samt produksjonsselskapene i Norge og konsernets interne logistikksenter med base i Danmark.

Om Mibau Stema Group

Mibau Stema Group er en av de største leverandørene av mineralske byggematerialer i Nord-Europa, og har tilstedeværelse i syv europeiske land med over 400 ansatte. Steinbruddene – som utelukkende ligger i Norge – produserer om lag 17 millioner tonn høykvalitets tilslag hvert år.


Disse materialene brukes til bygging av infrastrukturprosjekter: det være seg veier, jernbanelinjer, tunneler, broer, offshorekonstruksjoner og kystvernprosjekter samt bygningskonstruksjon.


Mibau Stema Groups portefølje inkluderer også sand og grus. Dette materialet utvinnes i samarbeid med Heidelberg Material, samt i våre egne grustak i Danmark.

Kontakt:

Tor Helge Hilmarsen
Administrerende Direktør 


Mibau Stema Norge AS
Jelsavegen 512
4234 Jelsa, Norway
Mobile: +47 916 00 544

E-Mail: torhelge@norsk-stein.no
http://www.mibau-stema.com