Mibau Stema Group

Vi tilbyr en hel rekke tilslag

Hver dag bygges det infrastruktur og konstruksjoner rundt om i Europa og verden, derfor leverer vi en omfattende rekke tilslagsprodukter og løsninger. Vi spiller en avgjørende rolle i å dekke behovene til konstruksjon-, asfalt- og betongindustrien i Europa. Vi er stolte av at produktene våre bidrar til å sikre Europa med steinmaterialer og at logistikkløsningen vår leverer produktet i tide.

Kvalitetstilslag som produseres bærekraftig

Alle våre tilslagsprodukter produseres av stein, sand og grus. Vi benytter moderne metoder for å oppnå ressurseffektivitet og redusert miljøpåvirkning. Vi jobber aktivt og tar ansvar for bærekraftig bruddutvikling, noe våre kunder setter pris på.

Kvalitet du kan stole på

Vår allsidige portefølje med tilslag går gjennom streng testing og kvalitetskontroller for å oppfylle de strengeste industristandardene, reguleringer og retningslinjer på europeisk og nasjonalt nivå. Kontinuerlige kvalitetssikringer garanterer pålitelig utførelse uansett prosjekt. Om det brukes for vei- og jernbanekonstruksjon, betongproduksjon, ferdigblandet betong, asfaltproduksjon, konstruksjon av idrettsbaner eller vannkonstruksjon kan du stole på at vi leverer pålitelig tilslag med lang levetid. Vår ekspertise og erfaring garanterer sterke, robuste, stabile og estetiske konstruksjoner med det resultatet du forventer.

Funksjoner

Kvalitetsvalg

Våre produkter er nøye utvalgt for å oppfylle strenge kvalitetsstandarder og sikre optimal løsning

Diverse applikasjoner

Våre kvalitetsprodukter har mange formål

Testing

Mekaniske-, fysiske- og kjemiske egenskaper testes hyppig for å sikre stabilitet og rett kvalitet på produktene våre

Varighet

Tilslag av høy kvalitet bidrar til lang levetid på konstruksjonen din

Bærekraftig produksjon og logistikk

Vi prioriterer ansvarlig produksjon og logistikk for å minimere miljøpåvirkningen