Mibau Stema Group

Nytt perspektiv for nybegynnere

Å være trainee / lærling

Vi tilbyr læreplasser i ulike yrker innen industrien, samt et Traineeprogram for nyutdannede ingeniører eller teknikere som ønsker en karriere innen tilslagsproduksjon. 

Med sine over 300 arbeidsplasser, er Mibau Stema Norge en stor og viktig arbeidsplass i Rogaland. Vi inngår i mange menneskers daglige liv og virke; både som arbeidsgiver og som samfunnsaktør.


Veien til fagbrevet


For å bli fagarbeider, må du ha fagbrev. Mibau Stema Norge kan sikre de en solid yrkesutdanning som fører deg helt frem til fagbrevet. Som lærling får du også lønn i opplæringsperioden.


Vi er godkjent som lærlingbedrift i seks fag:  • Anleggsmaskinfører

  • Anleggsmaskinmekaniker

  • Industrimekaniker

  • Kjemiprosess og laboratorie

  • Fjell og Bergverk

  • Elektriker/automasjon

Anne Tjordal
HR-Manager


anne.tjordal​@mibau-stema.no

Lærlinglønn


Mibau Stema Norge lærlingstige (lønnsstige) ligger 10 % høyere enn det som Overenskomsten for bergindustrien sier. Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon.


Mibau Stema Norge tar inn YSK-elever. YSK står for Yrkes- og studiekompetanse, og er et utdanningsløp på 4 år der du får ønsket fagbrev og studiespesialisering med fordyping i matematikk, fysikk og kjemi som kvalifiserer for videre ingeniørstudium. YSK er en alternativ studieretning i videregående skole som gir full studiekompetanse og fagbrev.

Den rette miksen

Vårt Traineeprogram er basert på at Traineene får prøvd ut sine teoretiske kunnskaper i praksis. 
Det er et 2-års program som er åpent for universitetsutdannede, teknikere og ingeniører med lite erfaring innen tilslagsproduksjon. 
Programmet gir en plattform for læring, utdannelse og praksis mens du introduseres for personer, prosesser og systemer i organisasjonen.
Traineeprogrammet inkluderer introduksjoner til selskapets byggematerialer som tilslag, sement og ferdig betong.


Under traineeperioden lærer du om drifts- og organiseringsstrukturen og operasjoner i tilslag. De viktigste læremodulene er:  • Grunnleggende om virksomheten

  • Produksjon, teknologi og prosesser

  • Salg og logistikk


I hver modul, blir Traineen kjent med de ulike tilslagsprosesser, med fokus på praktisk anvendelse støttet av prosjektarbeid i hver modul.


En utenlandsmodul har også som mål å utvide traineenes tekniske ekspertise ved å besøke virksomheter i andre land. Vi anser også mentor som et viktig verktøy og tilbyr alltid programmer designet for å videreformidle kunnskap for å fremme nystartede karrierer. 


 

Interressert? Søk her

Våre læreplasser administreres i samsvar med standard læreplaner og skoler. Å være lærling betyr at du tar videregående yrkesfag og deretter tar læretiden hos en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag før du går opp til fagprøven. Mange av våre lærlinger går inn i faste stillinger etter endt læretid, og gjør en karriere i bedriften.

Se våre videoer