Mibau Stema Group

Et flott sted å vokse

Et flott sted for å skape en fremtid

Vi er Mibau Stema Group

Vi er en solid arbeidsgiver som gir et trygt fundament for våre ansatte. Vi fremmer et arbeidsmiljø hvor de ansatte kan satse på karrieren. Alle som arbeider for oss kan glede seg til å bli med i teamet, og til en visjon og strategi for fremtiden. Vår arv som en familieeid bedrift med gründertankegang er grunnlaget for bedriftskulturen vår og bidrar til vår voksende suksess. Vi verdsetter sterke og lojale partnerskap med selskaper, aksjonærer og samfunnene vi bor og arbeider i.


Vi fungerer som en felles gruppe, knyttet på tvers av regioner og virksomheter i Nord- og Vest-Europa. 

Arbeide og vokse sammen

Vi vet hvor viktig det er å ha et motiverende arbeidsmiljø og det begynner med sterke, inspirerende team. Vi tar utfordringer som en del av et flott team og feirer suksessene våre. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og attraktive fordelspakker.


Arbeidsstyrken vår kommer fra ulike  bakgrunner, men kommer sammen med den samme lidenskapen for å oppnå felles mål. Alle som jobber for oss setter pris på et sterkt samhold, teamarbeid og en hjelpsom atmosfære. Vi tar vare på hverandre og det vises.


Å jobbe for Mibau Stema Group betyr å bli oppmuntret til å ta ansvar og å skape fremtiden din med oss. 


Vi kombinerer vår kunnskap med moderne, teknisk utstyr og digitale løsninger. Kontinuerlig forbedring er en konstant tankegang og en viktig motiverende faktor.


Vi er stolte av våre ansatte og arbeidskultur og gleder oss over feiringer og samlinger gjennom året.

Velferdsordninger


 • Gode personalforsikringer: Norsk Stein har personalforsikringer som er langt bedre enn det som er lovpålagt for våre ansatte.

 • Sykepenger: De ansette mottar lønn fra arbeidsgiver ut over arbeidsgiverperioden.

 • AFP-bedrift: Avtalefestet pensjon er en tariffbasert pensjonsordning. Det vil si at AFP er en pensjonsordning som bare omfatter de som jobber i bedrifter med tariffavtaler der AFP inngår, noe Norsk Stein har.

 • God pensjonsordning (Storebrand): En viktig del av personal-godene i Norsk Stein er pensjonsordningen. Hos Norsk Stein har vi  innskuddspensjonsordning på 5,2 %, som er bedre enn minstekravet.

 • Velferdstiltak: Egenandel på kr. 100,- pr. mnd. Dersom du ønsker å være med på sosiale arrangement som Velferden arrangerer.

 • Kantineordning: God mat i felles kantine med salatbar, fersk og godt pålegg og brød, og varmrett på fredagene.

 • Tilbud om pendlerrom / husrom på Jelsa for dem som har mer enn 60 minutter reisevei fra Norsk Stein til hjemmet.

 • Refusjon av egentrening under følgende forutsetning:

  • Dokumentert aktivitet fra 25 til 44 ganger, inntil 2500,- per år.

  • Dokumentert aktivitet fra 45 ganger og mer,  maks 5 000,- per år.