Mibau Stema Group.

Rock solid business.

Om Mibau Stema Group

Mibau Stema Group er en av de største leverandørene av mineralske byggematerialer i Nord-Europa, og har tilstedeværelse i syv europeiske land med over 400 ansatte. Steinbruddene – som utelukkende ligger i Norge – produserer om lag 17 millioner tonn høykvalitets tilslag hvert år. Disse materialene brukes til bygging av infrastrukturprosjekter: det være seg veier, jernbanelinjer, tunneler, broer, offshorekonstruksjoner og kystvernprosjekter samt bygningskonstruksjon. Mibau Stema Groups portefølje inkluderer også sand og grus. Dette materialet utvinnes i samarbeid med Heidelberg Material, samt i våre egne grustak i Danmark.
Mibau Stema Group er majoritetseid av den tyske DAX Group Heidelberg Materials AG, mens de resterende aksjene eies av grunnleggerfamilien Hartmann.

Mibau Stema Norge AS (tidligere Norsk Stein) er veletablert som en viktig arbeidsgiver i Rogalandsregionen: Selskapet ble grunnlagt i 1987 og har støttet idrettslag, skoler og samfunnsaktiviteter i årevis, samtidig som de har implementert bærekraftige gruvedriftsløsninger. Våren 2024 endret NorskStein navn til  Mibau Stema Norge AS.

Mibau Stema – Det ligger i vårt DNA