Mibau Stema Group

Offshore service og løsninger, gjort enkelt og lønnsomt

Vi hos Mibau Stema Group har lang erfaring med steinlevering til offshore-relatert arbeid, som beskyttelse og ballastering av olje- og gassledninger, stabilisere plattformer og leverer beskyttelse mot erosjon på offshore vindmølleparker. I løpet av årene har vi levert flere millioner tonn tilslag via vår spesialiserte flåte, i steinbruddene våre, gjennom terminalene våre eller direkte på stedet med våre beltefartøy.

Mibau Stema Group er forpliktet til å ta forespørsler på strak arm

Vi har et strategisk lager med offshore-materialene som etterspørres ofte, slik som CP22/125, CP63/180 og CP90/250 og kan alltid levere. Styrken vår er vår mulighet til å produsere prosjektspesifikke produkter med høy kapasitet, på kort tid, i steinbruddene i Dirdal, Jelsa, og Tau. Vi har nylig utvidet vår mulighet til å produsere og laste grovere materiale, som 5/40kg, dette er et unikt tilbud i Nord-Europa. 

Vår brede offshore-erfaring er ikke bare å levere materialer. Vi verdsetter input fra kunden og arbeider tett sammen med dem for å optimalisere de mest effektive og lønnsomme løsningene. Et godt eksempel er utviklingen av offshore-beskyttelsesmateriale i bølger. Dette materialet har vist seg å være stabilt i diverse applikasjoner ved bruk av en enkeltlag-installasjon.

Et overblikk over vårt produktsortiment:

Kabel- og rørkonstruksjon 


  • Underlagsmaterialer

  • Tildekkingsmaterialer

  • Vannbyggingsstein

Erosjonssikring for fundamenter 


  • Filtermaterialer

  • Enkelt-lags erosjonssikring

Placeholder Video: STS_FlintstoneEnstedBulk V.7

Skip-til-skip operasjon

En skip-til-skip operasjon er når vi overfører tilslagsmaterialer fra vårt selvlossende beltefartøy direkte til kundens installasjonsfartøy. Denne løsningen har vist seg å være lønnsom siden mottakeren ikke må reise fra installasjonsstedet til steinbruddet i Norge.