Mibau Stema Group

Bærekraft er mer enn et moteord for oss

Bærekraftig produksjon av tilslagsmaterialer
Vi leverer et omfattende utvalg av tilslagsprodukter og -løsninger som dekker behovene til anleggs-, asfalt- og betongindustrien over hele verden.


 

Bærekraftig produksjon av tilslag krever konstant tilsyn og overvåking. Vi følger ulike standarder og normer for å bidra til mer klima- og miljøvern.