Mibau Stema Group

Gjøre hver arbeidsplass til et trygt sted

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen har alltid vært en av kjerneverdiene i vårt selskap og er integrert i virksomheten vår. Vi tror fast på at skader, yrkessykdommer og sykdom kan forhindres med riktige beskyttende tiltak.
Vi strever etter å minimalisere risikoen for våre ansatte, entreprenører og tredjeparter og vårt mål med null skader fortsetter. 
Vi gjennomfører våre helse- og sikkerhetsprosedyrer gjennom passende styringssystemer med et mål om konstant forbedring. Helse og sikkerhet er alltid øverste prioritet hos Mibau Stema Group og Norsk Stein.

Nøkkelelementer inkluderer:

  • Etablere klare mål og tilsvarende handlingsplaner.
  • Gi trygge og sunne arbeidsplasser, utstyr og sikre arbeidsprosedyrer og praksiser basert på gjeldende og regelmessig gjennomgåtte risikovurderinger.
  • Opplæring av ansatte angående helse- og sikkerhetsspørsmål som påvirker arbeidet deres for å sikre at de har riktig kompetanser for å utføre oppgavene sine på en sikker måte.
  • Regelmessig inspeksjon og gjennomgang av arbeidsområder og praksiser for å sikre samsvar med interne og eksterne krav.
  • Overvåke og analysere helse- og sikkerhetsutviklinger og prosesser i henhold til offisielle krav.
  • Gi veiledning og instrukser angående håndtering av produktene våre i henhold til gjeldende lover.

 

 

Personlig verneutstyr

Vi har strenge krav for personlig verneutstyr i våre produksjonsområder. Områdene våre krever hjelmer, vernebriller, synlige klær, vernesko og hansker. Enkelte arbeidsoperasjoner krever ekstra  verneutstyr. 
Gjester må i det minste bruke hjelm, vernebriller, vernesko og synlige klær (minimum vest i klasse 2) på overkroppen.
Gjester må være sammen med Mibau Stema Group personell hele tiden.

Sikkerhetskurser

Vår HMS-opplæring er avgjørende for arbeidet vårt. Alle som arbeider i eller for produksjon må ha fullført og bestått vårt sikkerhetskurs. I tillegg tilbyr vi flere kurs via intern opplæring.

Sikkerhetsuke

Vi organiserer en sikkerhetsuke årlig (over fem uker for å dekke alle skift) som en del av vår systematiske streben etter å skape en sikrere arbeidsplass. Sikkerhetsuken prøver å fremheve aktuelle utfordringer og ledelsen kan kommunisere relevante prioriteter.

Og vinneren er...

I november 2023 fikk Norsk Stein steinbruddene arbeidsmiljøprisen. Vi er begeistret og beæret over å få denne eksepsjonelle prisen som streber etter utmerket sikkerhet på jobben. 
Vi ble også begeistret over at våre Norsk Stein steinbrudd ble beæret med "Varden" arbeidsmiljøpris i 2023. Prisen symboliserer vår pågående streben etter å forbedre arbeidsmiljøet. 
Prisen. understreker vår sterke forpliktelse for de ansattes yrkeshelse og velvære. Vi involverer arbeidsstryken vår aktivt i initiativer for å fremme en sikker og helsebevisst arbeidsplass.