Mibau Stema Group

Fantastisk kvalitet fra norske steinbrudd

I den norske fjellheimen finnes noen av de eldste bergartene i verden.

Vi utnytter landets skatter i våre egne steinbrudd. Herfra forsyner Mibau Stema kystregionene ved Nordsjøen og Østersjøen, som er fattige på harde bergarter.

Disse bruddene produserer 15-17 millioner tonn steinmaterialer årlig, hvorav mesteparten eksporteres til over 40 terminaler i Nord-Europa.

Interne produksjonsrevisjoner i laboratoriene våre og løpende kvalitetsovervåking av anerkjente eksterne institutter sikrer kvaliteten på produktene våre.

Miljøvennlig gruvedrift.  Når produksjonen opphører i en fjern fremtid, vil de utgravde områdene bli tilbakeført til fjorden etter at anleggene er demontert.