Mibau Stema Group

Store planer trenger et stort steinbrudd: Jelsa

Kollosal helt ned til minste detalj
Alene i sin produksjonskategori 

Vårt anlegg på Jelsa i Norge (tidligere kjent som Norsk Stein Jelsa) er det største pukkverket i Europa og produserer 12 millioner tonn tilslag årlig: Fra sand til tilslag, materialer for veikonstruksjon, vannbyggestein, offshorematerialer, jernbaneballast og spesialapplikasjoner til forskjellige sektorer.

Anlegget har over 200 faste ansatte på stedet, i tillegg til over 20 lærlinger og traineer. Inkluderes underleverandører, entreprenører og vikarer er det over 340 personer som har sin arbeidsplass på Mibau Stema Jelsa.

Reservene overstiger for tiden 150 millioner tonn. Nylig planlagte utvidelse vil gi oss tilgang til mer enn 750 millioner tonn i fremtiden.   

Jelsa Facts


 • Årlig produksjon: 
  12 mil. tonn

 • Lastekai(er): 
  2+(1)
   

 • Lastehastighet: 
  Up to 3000 tonn/t.
   

 • Drift
  24/7/365
   

 • Reserver
  >300.000 mil. tonn 

 • Hovedprodukt (rangering): Tilslag og offshore: 0-250mm

 • Secondary products: Erosjonssikring 

 • Limitation vessel: 
  LOA maks 250 meters / dypgang 15 meters.
   

Våre avdelinger

Bruddavdelingens hovedoppgave er å forsyne prosessanlegget med steinmasser.

Driftsavdelingen har ansvar for å produsere rett mengde materialer med korrekt, høy kvalitet i henhold til oppsatte produksjonsplaner.

Elektro og automasjonsavdelinga på Jelsa består av personell med god kompetanse innenfor sine fagfelt.

Ferdigvareavdelingen har 33 faste stillinger

Vedlikeholdsavdelingen har som funksjon å sikre at utstyr og maskiner er operasjonelle, i tillegg til å stå for drift av lager og innkjøp


Video: produksjon i Jelsa