Mibau Stema Group

Bærekraftig produksjon av tilslag fra ressurs til sluttprodukt

Vi som selskap er dedikert til å bidra med løsninger for samfunnet som gjør at verden drives fremover. Det være seg løsninger brukt i grunnleggende infrastruktur, vassdragsteknikk eller til offshore installasjoner, alt vi tilbyr skal bidra til å legge grunnlaget for en bedre fremtid. Å levere en produksjon som er gjennomsyret av bærekraftige løsninger er avgjørende i alt vi gjør.

Som Nord-Europas ledende leverandør av mineralske byggematerialer er vår egen fremtid tett knyttet til de naturressursene vi forvalter. Omgivelsene våre, beskyttelsen av disse og ivaretakelse for fremtidige generasjoner gjør at vi daglig minnes på vårt viktige ansvar for å fremme bærekraft under produksjon, transport og konstruksjon.

Forpliktet til saken

Vår liste med tiltak som skal fremme bærekraft er lang. 

Alle produktene våre tas ut, behandles og transporteres med best mulig ressurseffektivitet og CO2-utslipps reduserende prosedyrer fra steinbrudd helt frem til kunde.

Alt vi gjør er sertifisert og i henhold til anerkjente  internasjonale standarder.

Vår produksjon har vært drevet av 100 % ren vannkraft siden tidlig på 80-tallet og CO2-utslippene på produksjonsstedene våre har blitt redusert med 20 % per produserte tonn i løpet av de siste ti årene. 

Vi fremmer bærekraftig utvikling av transport, med en reduksjon av CO2-utslipp fra skipsfart med 15 % per transporterte tonn siden 2020 og vi har en pågående investering og utvikling av en kjøretøyflåte drevet av ren energi. 

Vi er også forpliktet til å bidra og fremme FNs bærekrafts mål som skal øke bærekraft, muligheter og likestilling for alle.

Vårt løfte for fremtiden

Vi kan alltid gjøre mer, derfor setter vi oss kontinuerlig nye mål for bærekraftig utvikling. Mibau Stema Group er stolte av å spille en viktig rolle i å forsyne en verden i bevegelse med en bærekraftig forsyningskjede av byggematerialer. Enten det gjelder investering i ny energi- og ressurssparende teknologi eller tiltak for å fremme sirkulær økonomi.

Tilslag som et virkemiddel for et mer bærekraftig samfunn

Uten byggematerialer som sand og steintilslag, ville ikke vår tids urbane landskap være til å kjenne igjen. Som en helt essensiell ingrediens for menneskelig fremgang, er sand og steintilslag uunnværlig i alt fra opprettelse av samferdsel til konstruksjon av kritisk infrastruktur. Det er også selve grunnpilaren for prosjekter som nå må til for å skape mer fornybar energi. Nødvendigheten av mineralske byggeråstoff i samfunnet skaper høy etterspørsel, noe som igjen gjør at behovet for et ansvarlig og bærekraftig uttak er enda viktigere. Av den grunn opprettholder vi strenge bærekraftstiltak i våre tre steinbrudd i Norge. Vi tilbyr steintilslag med lav-karbon avtrykk, driver energi- og ressurseffektiviserende forskning og utvikling, samtidig som vi deltar aktivt i relevante komiteer som representerer industri- og bransjeforeninger. 

Vi leverer ikke bare produkter som er laget av naturen, men vi tar også mange grep for å beskytte miljøet vi henter det fra. Derfor fokuserer vi på en utvinning av steintilslag som er skånsom for miljøet og uten unødig energi og ressursbruk. Alt er en del av vårt løfte om å ta en ledene rolle og kunne tilby kundene våre tilslag fra en bærekraftig forsyningskjede.