Mibau Stema Group

Tau pukkverk

Ekspertvalget for eksepsjonell stein

Hjemmet til berømte “Dura-Splitt”

Mibau Stema Groups Tau steinbrudd (tidligere kjent som Norsk Stein Tau) er Norges tredje største, med en årlig produksjon på 3,5 millioner tonn. Spesialisten for jernbanepukk leverer sand og tilslag til asfalt- og betongindustrien og materialer for veikonstruksjon.

75 faste ansatte på stedet og fire ekstra lærlinger.

Steinbruddet er kjent for den spesielt harde steinen som hovedsakelig brukes i asfalt- og jernbaneindustrien i Europa. Merkenavnet er "Dura-Splitt". 

Reservene overstiger 145 millioner tonn. 

Ser inn i fremtiden:

I 2023 startet et utvidelseprosjekt som skal være fullført i første kvartal i 2026. Når dette er fullført vil produksjonen øke til >5 millioner tonn årlig.

Prosjektets hovedfunksjoner inkluderer:

 • Nye sekundære og tertiære anlegg
 • Forbedring av lagerområdet
 • Nytt steinbrudd, inkludert lasteutstyr 

Tau Facts


 • Årlig produksjon: 3,5 mil. tonn

 • Lastekai(er): 1+(1) 

 • Lastehastighet: Opptil 3000 tonn/t. 

 • Drift: 
  24/7/365
   

 • Reserver: > 145.000 mil. tonn

 • Hovedprodukt (rangering): Tilslag: 0-250mm

 • Sekundærprodukt: Offshore og erosjonssikring  

 • Begrensningsfartøy: LOA maks 200 meter / dypgang 12,5 meter