Mibau Stema Group

Vårt Dirdal steinbrudd

Kvalitetsløsninger for hav og land

Produkter som tåler elementene

Dirdal steinbrudd (tidligere kjent som Norsk Stein Dirdal) er designet og driftes for å levere til offshoreindustrien, som står for det meste av produksjonen og levert materiale. Et sekundærprodukt er subbase som eksporteres rundt i Europa og brukes lokalt. Årlig produksjon varierer i henhold til kravet til markedet.

Steinbruddet har 13 faste ansatte og en lærling.

Reservene overstiger 14 millioner tonn.  

Dirdal Facts


 • Årlig produksjon: 1 mil. tonn 

 • Lastekai(er): 1+(1) 

 • Lastehastighet
  Up to 4000 tonnes/t.
   

 • Drift
  24/7/365
   kun for lasting av fartøy; Produksjon kl. 06.00-22.00.

 • Reserver: > 12,7 mio. tonnes

 • Hovedprodukt (rangering): Offshore graderinger

 • Sekundærprodukt: Subbase

 • Begrensningsfartøy: LOA max 250 meters / Draft 15 meters