INNKALLING TIL MØTE I RESSURSGRUPPE NÆRMILJØ

Vil med dette kalle dere inn til møte mellom Mibau Stema Norge- Jelsa og ressursgruppen for nærområde fredag 24 mai klokken 18.00-19.30 på vårt anlegg på Jelsa eller via Teams. Håper datoen vil passe for de fleste av dere.

Saksliste:

  1. Status Mibau Stema Norge
  2. Produksjon sommeren 2024
  3. Eventuelt

Har dere andre punkter som burde tas opp på sakslista, vennligst gi tilbakemelding til:

post@mibau-stema.no 

Om Mibau Stema Group

Mibau Stema Group er en av de største leverandørene av mineralske byggematerialer i Nord-Europa, og har tilstedeværelse i syv europeiske land med over 400 ansatte. Steinbruddene – som utelukkende ligger i Norge – produserer om lag 17 millioner tonn høykvalitets tilslag hvert år.


Disse materialene brukes til bygging av infrastrukturprosjekter: det være seg veier, jernbanelinjer, tunneler, broer, offshorekonstruksjoner og kystvernprosjekter samt bygningskonstruksjon.


Mibau Stema Groups portefølje inkluderer også sand og grus. Dette materialet utvinnes i samarbeid med Heidelberg Material, samt i våre egne grustak i Danmark.

Kontakt:

Tor Helge Hilmarsen
Administrerende Direktør 


Mibau Stema Norge AS
Jelsavegen 512
4234 Jelsa, Norway
Mobile: +47 916 00 544

E-Mail: torhelge@norsk-stein.no
http://www.mibau-stema.com