tilbake

Utforsk hvordan produksjonen i Jelsa går for seg!

Mibau Stema Jelsa er stolt av å være Europas største pukkverk med en imponerende årlig produksjon på opptil 12 millioner tonn stein.

Bak denne imponerende suksessen ligger en grundig produksjonsprosess som involverer over 200 dedikerte ansatte.

Produksjonen på Jelsa er en nøye planlagt prosess som utføres i flere trinn. Fra utvinning til bearbeiding og distribusjon, hver fase er nøye koordinert for å sikre effektivitet og kvalitet.

Tor Helge Hilmarsen
Daglig Leder Jelsa

Første steg i prosessen er boring og sprenging...

... av fast fjell. Dette arbeidet planlegges og utføres av Norsk Steins bergsprengergruppe. Bergsprengergruppen har et tett samarbeid med underleverandører som leverer tjenester innen boring og levering av sprengstoff, som sikrer optimalt sprengningsresultat for resten av prosesslinjen. Salvene som sprenges er i størrelsesorden 50 000 – 350 000 tonn stein, og det sprenges vanligvis én til to salver i uken. 
Dette arbeidet utføres på dagtid i ukedagene.

Neste steg i prosessen er klargjøring av...

...salver for opplasting og transport til knuser. Dette arbeidet utføres av logistikk-gruppen med døgndrift. Produksjonen foregår på dag-, ettermiddag-, og nattskift. Arbeidet med transport til knuser involverer vanning av steinrøys for støvdemping, pigging av steinblokker, vedlikehold av veier i dagbruddet og rensk av pallkanter. Når sprengte salver er klargjort blir de lastet opp med to hjullaster på ca. 110 tonn og en gravemaskin på ca. 100 tonn. Massene transporteres med seks dumpere til en grovknuser. Hver dumper har en lastevekt på ca.100 tonn. Dette gir Norsk Stein Jelsa en produksjonskapasitet opp mot 3000 tonn stein i timen fra dagbruddet via grovknuseren.

Når steinmassene er gjennom grovknuseren...

…går de videre i prosessanlegget. Her gjennomgår massene den første sikteprosessen, og ulike fraksjoner blir sortert ut til videre prosessering (knusing, sikting og vasking) eller som ferdig produkt.

Når produktene skal til kundene våre...

… blir de håndtert av vår ferdigvareavdeling. De har ansvaret for at rett produkt og mengde blir lastet på båtene for videre transport. Ferdigvareavdelingen opererer et transportsystem med transportører som ligger i kulverter under ferdigvareområdet. Under lagerhaugene er det luker som åpnes slik at forskjellige fraksjoner kan tappes ned på transportørene. I tillegg brukes hjullastere for å hjelpe til, slik at rett miks og kvalitet på materialer er i henhold til bestilling . Massene blir av transportørene fraktet til to skipsutlastere som fyller båtene med forespurt produkt.
Mibau Stema Norge sine produkter er CE-merket og kvalitetskontroll er en viktig del av prosessen i forskjellige stadier i prosessen. Vi tar prøver i produksjon og under båtlasting. De fleste prøvene blir tatt av automatiske prøvetakere. Vårt eget og godt utstyrt Laboratoriet analyser prøvene på geometriske egenskaper som kornstørrelsesfordeling og kornform. Det blir også tatt prøver av eksterne laboratorier for analyse av andre produktegenskaper, for eksempel kjemiske, fysiske og mekaniske egenskaper
Vårt Laboratorium har nylig tatt i bruk det helautomatiske Robot Laboratoriet, som er en innovativ utvikling i samarbeid med det New-Zealandske firmaet Rocklabs. Vi sikrer dermed et høyt nivå av kvalitetskontroll. Robot Lab er integrert med vårt produksjonssystem og blir i neste fase integrert med vårt Laboratoriesystem. Dette betyr at kundene våre får viktig produktdokumentasjon og kvalitetsanalyser raskt etter levering.