tilbake

Støvflukt fra Berakvam 4.april

Tirsdag ettermiddag kl.14:45 ble det avfyrt en ordinær produksjonssalve ved Norsk Stein Jelsa - etter sprengning ble det oppdaget utilsiktet mengde støvflukt, som grunnet metrologiske forhold havnet blant annet hos nabobebyggelse nord for Berakvam.

Mengden støv er mest sannsynlig grunnet geologiske forhold av fjellet, men nærmere undersøkelser vil bli utført.
Det vil også bli utført etterkontroll på våre prøvetakere for støvnedfall i lokalmiljøet, samt støvdemping i tråd med våre interne prosedyrer.
Vi beklager ulempen dette måtte ha medført.